Please wait while processing
HOME

Algemene Voorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                      

Voor alle op maat gemaakte producten zoals overhemden, geldt dat u als consument geen herroepingsrecht heeft. (conform artikel 8 lid 2 sub 1 van onze algemene voorwaarden). Deze producten zijn op basis van specificaties van de consument gemaakt en zijn derhalve uitgesloten van het herroepingsrecht.


Voor alle overige producten (geen maatwerk) geldt dat u binnen 14 dagen vanaf de dag na ontvangst de overeenkomst kunt ontbinden. U kunt de producten retourneren naar:wetenschapspark , 1/9- 3590 Diepenbeek – België. Na ontbinding zullen wij zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen de verschuldigde bedragen (het aankoopbedrag en de eventuele verzendkosten) retourneren. Verzending naar ons geschiedt op eigen kosten en op eigen risico.


Het herroepingsrecht geldt helaas niet voor maatwerk (zoals overhemden), deze kunt u dus niet retourneren.   Het herroepingsrecht geldt wel voor de overige producten die geen maatwerk zijn.   U heeft het recht om na ontvangst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit kunt u doen door ons een email te sturen (adres?) of u kunt hiervoor gebruik maken van  het modelformulier voor herroeping (pfd) dat onderaan de algemene voorwaarden staat.   Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na melding van de herroeping van ons terug. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping aan ons terug te sturen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Document