JAGERSHEMD

Schaduw Ruit. Jagershemd in ruit patroon. Van oorsprong is de jacht het opsporen en bemachtigen van wilde dieren met als doel ze te benutten als voedsel of voor gebruik van andere delen van het dier. Tegenwoordig wordt ook gejaagd ter bestrijding van schade aan veldgewas of jong houtgewas of ter bescherming van natuurwaarden. De verkeersveiligheid is gebaat bij niet te hoge dichtheden van grote grazers, waartoe afschot nodig kan zijn. Ook kan door jacht overlast van wilde dieren worden beperkt. Jacht is in beginsel een eigendomsrecht van de grondeigenaar. Die kan het jachtrecht verhuren of zelf uitoefenen. Jachtrechten zijn zeer oud. Eeuwenlang was de jacht vooral voorbehouden aan vorsten, de adel en andere grootgrondbezitters. Nu kan iedereen in principe een jachtgebied huren of jagen als genodigde van een jachtgerechtigde. Daarvoor gelden wel strenge voorwaarden en regels; jagers moeten een jachtexamen hebben afgelegd. Jachtkleding is verkrijgbaar in natuurkleuren, zoals groen , bruin en kaki.

Schaduwruit hemd

Van de heren kollectie https://www.bivolino.com/be/heren-hemden-casual

Van de dames kollectie https://www.bivolino.com/be/dames-bloezen-casual