Hemd Organisch Bio Katoen Stof

Organisch Bio Katoen Stof

Organic 2 Stof:  

Organisch bio katoen stof

 

Naam

Stapellengte

Beschrijving

100% Ecokatoen

< 15-40mm

Ons ecokatoen heeft het GOTS-certificaat .

Hemd Organisch Bio Katoen

Hemden van Bivolino met het label “ecokatoen” of beschreven als geproduceerd volgens

GOTS richtlijnen

bevatten altijd tenminste 95% ecokatoen.

Ecokatoen

 

Biologische landbouw is in tegenstelling tot de traditionele manier om katoen te kweken niet gebaseerd op intensief gebruik van chemische stoffen. Op dit moment maakt biologische katoenteelt minder dan 1 procent van de katoenteelt wereldwijd uit. Biologische landbouw kan het best omschreven worden als landbouw zonder chemische pesticiden en kunstmest.

Dat betekent dat een biologische landbouwer de nadruk legt op de cyclus van de natuur door:

  •          Een zo zuinig mogelijk gebruik van natuurlijke grondstoffen om het effect op het milieu te minimaliseren
  •          Zich te richten op langdurige vruchtbaarheid van de grond
  •          Voedingsstoffen voor de grond zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken
  •          De teelt dient gebaseerd te zijn op lokale, hernieuwbare grondstoffen.

 

In de praktijk betekent dat, dat de boer oogsten laat roteren. In plaats van alleen katoen te verbouwen, verbouwt hij ook andere gewassen. Tussen de katoenoogsten door – of zelfs tussen de rijen katoen in – kan mais verbouwd worden. Dit zorgt voor betere vruchtbaarheid van de grond, en helpt ook mee om insectenplagen te voorkomen. Bemesting gebeurt door middel van organische bemesting, bijvoorbeeld koeien- of kippenmest.

Insectenbestrijding blijft waarschijnlijk wel nodig. Dat kan echter door middel van biologische pesticiden en handmatige bestrijding. Een mogelijkheid is het gebruik van insectenvallen. Biologische landbouw is meestal arbeidsintensiever en de opbrengst ervan is vaak kleiner, maar steeds meer boeren vinden het economisch toch interessant omdat de kosten voor chemische producten lager zijn, en de productprijs hoger. Bovendien komen ze zo niet in contact met giftige pesticiden.

Ecokatoen verschilt op diverse manieren van reguliere, met gif behandelde katoen. Het begint al bij de vezels. Om katoen als ecokatoen te mogen certificeren, dient de hele keten van leveranciers tot productie aan strenge eisen te voldoen op het gebied van sociale en milieuvriendelijke verantwoordelijkheid.

Van de heren kollectie https://www.bivolino.com/be/heren-hemden-organische-stoffen

Hemd Organisch Bio Katoen - Hemd Organisch Bio Katoen